ca_ES
Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades

Beques d'assistència a congressos

La Càtedra té acords amb els següents congressos per tal de subvencionar l'assistència de participants de països en transició:


2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007