ca_ES
Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades

Publicacions

  Títol: ETHICOMP 2010: The “backwards, forwards and sideways” changes of ICT
  Autor: Mario Arias-Oliva, Terrell Ward Bynum, Simon Rogerson, Teresa Torres-Coronas
   
   
  Resum: Com va ecriure Alvin Toffler "el canvi és no-lineal i pot anar endavant, endarrere o de costat". ETHICOMP 2010 té com a tema general "Els canvis endavant, endarrere o de costat en les TIC". La societat ha canviat de manera espectacular en els últims seixanta anys amb l'arribada de les TIC. Alguns canvis relacionats amb les TIC han estat bons i han portat la societat endavant, d'altres han estat dolents i han causat danys, mentre que alguns sembla que no han tingut un efecte èticament rellevant en absolut, simplement ens han mogut de costat. Quan es desenvolupen i s'afegeixec TICs, la dimensió ètica s'ha de considerar, de manera que el potencial impacte positiu, negatiu o neutral en la societat, les organitzacions o els individus pugui ser entès i es puguin emprendre les accions apropiades.