ca_ES
Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades

Publicacions

  Títol: Report on Big Data and Health
  Autor: International Bioethics Comimittee (IBC)
   
   
  Resum: Dins del marc del seu programa de feina per 2016-2017, el Comitè de Bioètica Internacional de la UNESCO (IBC) va decidir adreçar el tema de salut i Big Data, incloent però no limitat als assumptes d'autonomia, consentiment, protecció de dades, govern, etc. A la 22ena Sessió (Ordinària) de l'IBC al setembre de 2015, el Comitè va establir un grup de treball per desenvolupar una reflexió inicial en aquest tema. El grup de treball del IBC, utilitzant canvis de correu electrònic, va començar a preparar un text en aquesta reflexió entre octubre 2015 i maig 2016. També es van reunir a Colònia al maig de 2016 per tal de definir l'estructura i contingut del seu text. Basat en aquesta feina, el grup va preparar un informe d'esborrany preliminar que va ser tractat durant la seva 23ena Sessió (Ordinària) al setembre de 2016. Com a seguiment a aquesta discussió, el grup va començar a revisar l'informe d'esborrany preliminar entre setembre i desembre de 2016. Es van reunir a Espanya al març de 2017 per a continuar amb la revisió i redacció de l'informe. El resultat va a ser un esborrany de l'informe que es va enviar l'IGBC, l'IBC i a COMEST entre el maig i el juny de 2017 per rebre comentaris. L'informe d'esborrany va ser llavors revisat basat en els comentaris que es van rebre. L'esborrany final va a ser actualitzat durant la 24ena Sessió (Ordinària) de l'IBC, i va ser adoptat pel Comitè el 15 de setembre de 2017. Aquest document no pretén per ser exhaustiu i no representa necessàriament el punt de vista dels Estats de Membre de UNESCO.
   
  Notes: PDF en anglès